MYTHOLOGICAL

MADHAVI


 1. WRITER      : Bhisham Sahni
 2. DIRECTOR   : Md. Nazir Qureshi
 3. MUSIC        : Maqsood Raza Khan , Ashok Bulani Etc
 4. PLAYDATE  : 1993
 5. ACTORS      :

   manisha Agarwal, Md. Nazir Qureshi


MYTHOLOGICAL

JANMEJAY KA NAG YAGYA


 1. WRITER      : Jai Shankar Prasad
 2. DIRECTOR   : Md. Nazir Qureshi
 3. MUSIC        :
 4. PLAYDATE  : 07 OCT 2002
 5. ACTORS      :

  sanjay Mehta, Obaid-ulla Khan, Ruchi Joshi, Neha Joshi   


MYTHOLOGICAL

MATSYAGANDHA


 1. WRITER      : Vasant Kanetkar
 2. DIRECTOR   : Md. Nazir Qureshi
 3. MUSIC        :
 4. PLAYDATE  : 01 FEB 2012
 5. ACTORS      :

  obaid-ulla Khan, Dinesh  Nair, Bhavna Shrivastva           Shruti Singh, Pradeep Nema, Saifu Khan 


MYTHOLOGICAL

AGNI BARKHA


 1. WRITER      : Girish Kamal
 2. DIRECTOR   : Md. Nazir Qureshi
 3. MUSIC        :
 4. PLAYDATE  : 31 MAR 2013
 5. ACTORS      :

  obaid-ulla Khan , Jyoti Savarikar, Jyoti Dubey , Prem Sawlani 


MYTHOLOGICAL

© 2018 Karwaan. All rights reserved | Design by Worldsoft Technologies Pvt.Ltd.